Username:

Password:

Fargot Password? / Help
AVISO DE COPYRIGHT   Copyright © 2011 BiCiMetrics   Drets de propietat de autor Los drets d'autor en aquesta web i el material d'aquesta web (incloent, sense limitació del text, codi d’ordinador, obres d’art, fotografies, imatges, música, material d’àudio, vídeo i audiovisual material d’aquest lloc web) és propietat de BiCiMetrics i els seus llicenciadors.   Copyright BiCiMetrics li concedeix una llicència no exclusiva mundial lliure de regalies, revocable a: - veure aquesta web i els materials en aquesta web en un ordinador o dispositiu mitjançant un navegador web; - copiar i salvar aquesta web i els materials en aquesta web en memòria cau del navegador web; - i imprimir les pàgines d’aquesta web per al seu ús personal i no comercial.   BiCiMetrics no li concedeix cap altre dret en relació amb aquesta web o el material d’aquesta Web. En altres paraules, tots els altres drets estan reservats. Per evitar dubtes, vostè no ha de adaptar, editar, canviar, transformar, publicar, republicar, distribuir, redistribuir, transmetre, difondre o mostrar en públic, aquesta web o el material d'aquesta web (en qualsevol forma o mitjans de comunicació) sense el previ consentiment per escrit de Mechanismthe   Enregistrament de dades de Bicimetrics. L’automatització o recollida sistemàtica de dades d’aquesta web està prohibida. Permisos Usted pot demanar permís per utilitzar el copyright dels materials d’aquesta web escrivint a: info@bicimetrics.com o adreça, Espanya. Mallorca, Illes Balears, Reforçament del copyright BiCiMetrics pren seriosament la protecció dels drets d’autor. Si BiCiMetrics descobreix que heu utilitzat material des d’aquesta web en violació de la Llei de drets d’autor i la llicència anterior, BiCiMetrics pot prendre les accions legals que cerquen compensació i un empara per evitar l’ús d’aquests materials. També pot ser condemnada a pagar les despeses legals. Si ets conscient de qualsevol mal ús dels drets d’autor del material de BiCiMetrics, que contravé o pot contravenir d’anterior llicència, si us plau reporteu-lo per correu electrònic a info@bicimetrics.com o per correu postal a l’adreça, Espanya.   Material infractor   Si vostè prendre nota d’algun ús de material de drets d’autor de BiCiMetrics que es contravé o pot contravenir l’anterior llicència, si us plau reporteu-lo per correu electrònic a info@bicimetrics.com o per correu postal a l’adreça, Espanya. Aquest avís de copyright es basa en un precedent creat per website-contracts.co.uk i publicat per freenetlaw.com